REGULAMIN

INFORMACJE OGÓLNE

1.Dokument określa ogólne warunki korzystania z oferty sklepu internetowego

dostępnej pod adresem www.sonia-kwiaty.pl zwanego dalej sklepem

2.Sklep dostępny jest dla osób prywatnych I firm zwanych dalej ogólnie użytkownikiem

3.Korzystanie z sklepu internetowego jest jednoznaczne z akceptacją warunków określonych

w niniejszym regulaminie

 

OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

4.Wszystkie zamówienia dokonywane przez internet sa obowiazujące

5.Zamówienia można złozyć telefonicznie, przez strone www.sonia-kwiaty.pl lub osobiście w kwiaciarni które są wiążące.

6.Potwierdzenie zamówienia zostanie przesłane na podany przez Państwa adres e-mail lub

potwierdzone telefonicznie na wskazany numer telefonu

7.Zamówienie jest realizowane po dokonaniu i weryfikacji płatności przy wykorzystaniu jednej z akceptowanych form płatności.

8..Zrealizowane zamówienie dostarczone jest na adres podany przez klienta przy składaniu

zamównienia.

9.Ceny podane przy wszystkich produkatach są cenami brutto.

10.Do wartości zamówienia doliczany jest koszt przesyłki pokrywany przez Kupującego.

11..Zastrzegamy sobie możliwość wstrzymania lub anulowania złożonego zamówienia w przypadku

zaistnienia okoliczności czasowo lub zupełnie uniemożliwiających realizację zamówienia, a także w razie wystąpienia wątpliwości związanych z treścią zamówienia. O zaistnieniu takiej sytuacji Kwiaciarnia zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.

Wprzypadku niemożności zrealizowania zamówienia zwracamy klientowi pełną wartość zamówienia. W przypadku płatności kartą kredytową, przelewem bankowym pieniądze będą zwracane bezpośrednio na rachunek klienta.

12.Nie ponosimy odpowiedzialności za treść zleceń.

13.Nie ponosimy odpowiedzialności za przesyłki, które zostały opóźnione lub niedostarczone z powodu podania błędnych danych przez Nadawcę lub braku pozytywnej autoryzacji płatności. Zastrzegamy sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami takiej przesyłki.

14.Jeżeli w wyznaczonym czasie dotarczenia przesyłki Odbiorcy nie będzie pod wskazanym adresem

kurier pozostawia wiadomość w której zawarta będzie informacja o przesy łce oraz danych

kontaktowych kwiaciarni.Jeżeli w ciągu jednego dnia roboczego Odbiorca nie skontaktuje się

z kwiaciarnią przesyłka zostaje anulowana.

 

TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

15..Zamówienia od poniedziałku do piątku realizowane są na drugi dzień po złożeniu zamówienia

Zamówienia musi zostać złożone I opłacone najpóżniej do godziny 21:00 w dniu poprzedzającym

dostawe.

16.Zamówienia na niedziele przyjmowane są do godziny 21:00 w piątek

17.Nie przyjmujemy zamówień na święta państwowe.

18.Zamówienia sa realizowane w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 20:00

oraz w soboty I niedziele w godzinachc od 8:00 do 19:00

19.Godzina doręczenia oznacza orientacyjną godzine doręczenia zamówienia(w pilnych przypadkach

prosimy o kontakt telefoniczny)

20.W dniach o tradycyjnie zwiększonej ilości zamówień, takich jak:Dzień Babci, Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Matki, może nastąpić opóźnienie w terminie dostawy. Tego typu zamówienia będą realizowane najpóźniej w dniu następnym.

 

FORMY PŁATNOŚCI

- przelew na konto

- gotówką przy zamówieniu osobistym

- Płatności przez system DotPay:

 • Karta VISA, MasterCard, EuroCard, JCB, Diners Club
 • mTransfer (mBank)
 • mPay - płatność telefonem komórkowym
 • Moje Rachunki - zapłać w supermarkecie!
 • Płacę z Inteligo (konto Inteligo)
 • MultiTransfer (MultiBank)
 • Przelew24 (BZWBK)
 • ING Bank Śląski
 • Płać z Nordea
 • Przelew z BPH
 • Pekao24 (Bank Pekao S.A.)
 • iPKO (Bank PKO BP)
 • Moneybookers (portmonetka)
 • Przekaz/Przelew bankowy
 • SEZAM (Bank BPH SA)
 • MilleNet (Millennium Bank)
 • Deutsche Bank PBC S.A.
 • Kredyt Bank S.A. (KB24)
 • Lukas Bank
 • CitiBank Handlowy
 • InvestBank
 • Fortis Bank
 • Bank Ochrony Środowiska
 • Bank Gospodarki Żywnościowej
 • Volkswagen Bank Polska

Płatności online DotPay realizowane są przez firmę DotPay zgodnie ze regulaminem dostępnym na stronie www.dotpay.pl

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay

 

POLITYKA ZASTĘPOWANIA PRODUKTU

21.Zawsze kiedy to jest możliwe ,doręczamy bukiety ,kompozycje kwiatowe identyczne z prezentowanymi na zdjęciach.Czasami zastąpienie jednego kwiatu innym może być niezbędne.

Robimy wszystko co w naszej mocy aby bukiet lub kompozycja którą otrzymuje odbiorca była jak najbardziej podobna do tego który Państwo zamawiacie ,podobna wielkość, styl, kolorystyka.

 

REKLAMACJE

22.Reklamacje można składać pisemnie lub pocztą elektroniczną w terminie 7 dni licząc od daty otrzymania zamówionych produktów.

23.Procedura reklamacyjna wszczynana jest po dostarczeniu szczegółowego opisu zastrzeżeń produktu, którego reklamacja dotyczy oraz samego produktu. Reklamacje bez podania uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

24.Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wyłącznie wady lub niezgodności ze złożonym zamówieniem powstałe w procesie realizacji zamówienia

25.Kosztami powstałymi w wyniku nieuzasadnionych reklamacji obciążony zostanie Klient.

26. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentóworaz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz. U.Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póz. zm.) Kupujący, w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) z towaru kupionego w Sklepie internetowym. Nie dotyczy kwiatów ciętych.

27.Produkt podlegający zwrotowi nie może być kopiowany, demontowany, posiadać śladów użytkowania oraz musi być dostarczony wraz z jego oryginalnym opakowaniem, wszelkimi foliami zabezpieczającymi, dokumentami i rachunkiem, nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.

OCHRONA PRYWATNOŚCI

28. Administratorem danych osobowych dobrowolnie przekazanych przez klientów w celu realizacji zamówienia jest:

Kwiaciarnia "Sonia" Sonia Tomanek
Ul. Szczecińska 45
41-814 Zabrze
Tel. 609 09 56 22
E-mail: sonia@sonia-kwiaty.pl

29. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz ewentualnego procesu reklamacyjnego. Dane osobowe mogą zostać przekazane firmie kurierskiej w celu dostawy zamówienia

30. Dane będą przetwarzane tak długo, jak długo będą potrzebne do realizacji celu opisanego wcześniej lub do momentu wycofania zgody przez Klienta ( z wyłączeniem sytuacji gdy przetwarzanie jest wymagane do spełnienia obowiązku prawnego ).

31. Osoba, która podała dane osobowe ma prawo do dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, zmiany,  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

32. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Klienta są przetwarzane zgodnie Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i prawem polskim.

33. Sklep zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia skutecznej ochrony prywatności Klientów.
Dane osobowe nie będą wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania)

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

34. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Handlowego.